Általános felhasználási feltételek

Az alábbi feltételek és szabályok minden szolgáltatásra vonatkoznak. A weboldal hozzáférése, böngészése és használata esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette az alábbi feltételeket és szabályokat (beleértve az adatvédelmi nyilatkozatot, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, a weboldal használatára mindig a használat pillanatában megjelenített változat érvényes.
A weboldal tartalma és infrastruktúrája, valamint a rajta keresztül kínált szolgáltatás a nyiregyiek.hu tulajdonában, működtetésében és szolgáltatási körében van. Minden ott található szolgáltatás kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi célú használatára biztosított, és az alább kifejtett feltételek és szabályok hatálya alá tartozik.

1. Szolgáltatások

A weboldalon keresztül a Nyiregyiek.hu egy Internetes felhasználói felületet nyújt, amit a weboldal látogatói használhatnak. Amennyiben Ön használja a nyiregyiek.hu online rendszerét, Ön egy közvetlen (jogilag kötelezett) szerződéses kapcsolatba lép az üzemeltetővel. A weboldalon megjelenített összes információ beszerzett adatokon alapul. Ennek megfelelően minden tőlünk telhetőt elkövetünk annak érdekében, hogy hibátlan szolgáltatást nyújtsunk, de a megjelent híreket és információkat nem áll módunkban leellenőrizni, és nem tudjuk garantálni, hogy az összes megjelenített hír és információ pontos, teljeskörű, és a valóságnak teljes mértékben megfelelő. Továbbá a nyiregyiek.hu nem vállal felelősséget az esetleges hibákért (megjelenési és elektronikus nyomdai hibákat is beleértve), megszakításokért (legyen szó weboldalunk vagy bármely szolgáltatásunk ideiglenes és/vagy részleges meghibásodásáról, javításáról, fejlesztéséről vagy karbantartásáról), pontatlan, félrevezető vagy valótlan adatokért és információkért, vagy azok hiányos közléséért. Kizárólag a forrás oldalak felelnek a weboldalon feltüntetett hírek és információk pontosságáért, teljességéért és valódiságáért. Ami a tényleges minőséget, szolgáltatási szintet vagy rangsorolást illeti, weboldalunk nem szolgál és nem tekinthető egyetlen feltüntetett adat, hír és információ javaslataként vagy jóváhagyásaként sem.

2. Titoktartás

A nyiregyiek.hu magas szintű etikai normákat alkalmaz és tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A törvény szerint a joghatóságok részére szükség esetén biztosítani kell a regisztrált felhasználók adatait. A személyes adatainak kezeléséről részletesen az Adatvédelmi Nyilatkozatunkban tájékozódhat.

3. Ingyenesség

Szolgáltatásunk ingyenesen vehető igénybe, semmilyen költséget sem számolunk fel a regisztrált felhasználók szolgáltatásaink után.

4. További feltételek

Regisztrációjával, illetve oldalunk használatával Ön hozzájárul, hogy közvetlenül, anonim módon is kitölthető értékelési vagy más kérdőívet küldjünk Önnek. A kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul, hogy véleményét honlapunkon az adott témában megjelenítsük tájékoztatási célból. Fenntartjuk az értékelések eltávolításának és visszautasításának jogát. Az értékelés közvélemény kutatásokhoz hasonlóan működik, és adott esetben további üzleti kínálat, meghívó vagy ösztönző ajánlat kiküldésére is sor kerülhet. A regisztráció után kiküldött visszaigazoló e-mailen és a fent említett e-mailek mellett kapott további felhívást, email-t vagy kapcsolati megkeresést akkor nem fog tapasztalni részünkről, ha Ön ezt kifejezetten kéri.

5. Jogi nyilatkozat

Ezen szabályok és feltételek korlátozások tárgyát képezik, cégünk kizárólag olyan közvetlen károkért vállal felelősséget, amit közvetlenül mi okoztunk. Más egyéb az oldal működésével és tartalmával kapcsolatos problémákért és hibákért nem vállalunk felelősséget. Nem vállalunk felelősséget:
- bármely büntető, különleges, közvetlen vagy közvetett veszteségért vagy kárért, bármely termelésveszteségért, profitveszteségért, bevételveszteségért, szerződésvesztésért, eszmei érték vagy hírnév veszteségéért vagy káráért, jogveszteségért
- bármely pontatlanságért vagy hiányosságért a megjelent vagy leírt információkban és hírekben, ami a honlapon megjelenik vagy annak része,
- a nyújtott szolgáltatásokért vagy kínált lehetőségekért,
- bármely közvetlen, közvetett, következményekkel vagy büntetéssel járó károkért, veszteségért vagy költségért, melyet Ön szenvedett vagy Önnek kellett fizetnie weboldalunk használata valamint hivatkozása miatt, vagy azzal kapcsolatban, illetve
- bármely anyagi kárért, vagy egyéb közvetlen, közvetett, különleges, következményekkel vagy büntetéssel járó károkért, veszteségekért vagy költségekért, melyet Ön elszenvedett vagy amiért fizetnie kellett, legyen szó törvényes cselekedetekről, hibákról, személyiségi jogokról, viszályokról, rágalmazásról, becsületsértésről, súlyos gondatlanságról, szándékos félrevezetésről, mulasztásokról, megtévesztésekről, kárról vagy szigorú kötelezettségről, melyek (teljes egészében vagy részben) a honlapunk által nyújtott szolgáltatásoknak tulajdoníthatók, beleértve bármilyen kényszerhelyzetet vagy olyan eseményt, ami a hatáskörünkön kívül esik.

6. Egyéb

Amennyiben nincs másképp meghatározva, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, illetve a honlapon található vagy általa alkalmazott szoftver és a weboldalon feltüntetett saját tartalmak, információk és anyagok szellemi tulajdonjoga (a szerzői jogokkal egyetemben) a nyiregyiek.hu tulajdonát képezik. Ezen szabályok és feltételek, valamint szolgáltatásainkkal kapcsolatos eljárások a magyar törvények alapján lettek meghatározva, és aszerint kezelendők. Ezen szabályokra és feltételekre, valamint szolgáltatásainkra vonatkozó bármely vitás kérdés kizárólag az illetékes hatáskörű bíróságokon tárgyalható meg Budapesten, Magyarországon.

7. Záró rendelkezések

Amennyiben a jelen szabályok és feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy nem kötelező érvényű, vagy azzá válik, az összes többi rendelkezés továbbra is érvényben marad. Ilyen esetben az érvénytelen rendelkezés továbbra is alkalmazandó, amennyire csak a hatályos törvény megengedi. Ebben az esetben el kell fogadnia egy az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy nem kötelező érvényű rendelkezéshez hasonló rendelkezést, amennyiben az a szabályok és feltételek részben meghatározott tartalommal és célokkal összhangban áll.